Her önüm aşa ygtybarly, asuda işlemek üçin işlenip taýýarlanylýar we synagdan geçirilýär we biz häzirki energiýa we daşky gurşaw ülňülerine laýyk gelýän tehnologiýany yzygiderli kämilleşdirýäris. Hilini hemişe birinji ýerde goýýarys we her bir prosese berk gözegçilik edýäris.önümlerimiz ýerlikli dizaýn, durnukly we standart hil, iň oňat baha we çalt logistika artykmaçlygyna eýe.kondisioner, sowuk ammar, sowuk saklamak, lukmançylyk sowadyjy, çiller, kondensat enjamy, HVAC senagaty we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.ýokary, orta we pes temperatura kompressorlary bar.

Kompressorlar

Her önüm aşa ygtybarly, asuda işlemek üçin işlenip taýýarlanylýar we synagdan geçirilýär we biz häzirki energiýa we daşky gurşaw ülňülerine laýyk gelýän tehnologiýany yzygiderli kämilleşdirýäris. Hilini hemişe birinji ýerde goýýarys we her bir prosese berk gözegçilik edýäris.önümlerimiz ýerlikli dizaýn, durnukly we standart hil, iň oňat baha we çalt logistika artykmaçlygyna eýe.kondisioner, sowuk ammar, sowuk saklamak, lukmançylyk sowadyjy, çiller, kondensat enjamy, HVAC senagaty we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.ýokary, orta we pes temperatura kompressorlary bar.
HENGYI professional eksport sowadyjy kompressorlar, sowadyjy gurallar önümleri 20 ýyla golaý. Çalt girizmegiň ylmy progressiw düşünjesi bilen önümlerimiz indi 99 ýurda we sebite, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Latyn Amerikasy, Eastakyn Gündogar, Günorta Gündogar Aziýa eksport edilýär. we ş.m. kärhana degişlilikde önüm öndürmek we dizaýn etmek, dolandyrmak, marketing we önüm hyzmaty boýunça ýöriteleşen birnäçe zehinli işgärleri ýygnaýar we kem-kemden marketing we hyzmatlaryň bitewi funksiýasyna eýe bolan kompaniýa öwrüldi. Esasy önümler ýarym germetikadan düzülýär. sowadyjy kompressory aýlamak we nurbat etmek üçin porşen / kabul ediji kompressorlar.Täze we yzygiderli müşderilerden gaty gowy abraý gazandy.Islendik sorag, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, sizi birinji derejeli harytlar bilen bäsdeşlik nyrhlarynda üpjün edip bileris.

Öndüriji

HENGYI professional eksport sowadyjy kompressorlar, sowadyjy gurallar önümleri 20 ýyla golaý. Çalt girizmegiň ylmy progressiw düşünjesi bilen önümlerimiz indi 99 ýurda we sebite, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Latyn Amerikasy, Eastakyn Gündogar, Günorta Gündogar Aziýa eksport edilýär. we ş.m. kärhana degişlilikde önüm öndürmek we dizaýn etmek, dolandyrmak, marketing we önüm hyzmaty boýunça ýöriteleşen birnäçe zehinli işgärleri ýygnaýar we kem-kemden marketing we hyzmatlaryň bitewi funksiýasyna eýe bolan kompaniýa öwrüldi. Esasy önümler ýarym germetikadan düzülýär. sowadyjy kompressory aýlamak we nurbat etmek üçin porşen / kabul ediji kompressorlar.Täze we yzygiderli müşderilerden gaty gowy abraý gazandy.Islendik sorag, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, sizi birinji derejeli harytlar bilen bäsdeşlik nyrhlarynda üpjün edip bileris.

Iň soňky önümlerimiz

BIZ hakda

Guanç Guangzhouou Hengyi Industry Co., Ltd..R&D, senagat sowadyjy enjamlaryny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen öňdebaryjy sowadyjy kärhana.Ösen tehnologiýa, tejribeli hyzmat topary we hünär tehniki goldawy bilen, müňlerçe müşderi üçin ajaýyp önümleri we çözgütleri hödürlemek üçin öňdebaryjy derejä ýetdik .. Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin birinji derejeli sowadyjy tehnologiýany hödürleýäris.

AUBYRY ..